ลักษณะอาการ
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ อาจารย์บางท่านอาจจะเจอปัญหาว่ารายวิชาในระบบ LMS ที่ตนเองมีสิทธิ์เป็น Teacher ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาได้หายไปจากส่วนของ "My courses" หรือ "รายวิชาของฉัน"

สาเหตุ
เกิดจากการตั้งค่าของทางผู้ดูแลระบบว่าถ้าผู้ใช้งาน (ทั้งอาจารย์และนักศึกษา) ไม่ได้เข้าสู่รายวิชาใดเป็นระยะเวลา 120 วัน ชื่อของผู้ใช้คนนั้นก็จะถูกปลดออกจากการเป็นผู้เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ จึงทำให้มองเห็นเหมือนกับว่ารายวิชานั้นได้หายไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรายวิชานั้นยังคงถูกเก็บอยู่ในระบบ LMS แต่ตัวผู้ใช้เองไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน

วิธีการแก้ไข
ให้ผู้ใช้ที่เจอปัญหานี้แจ้งชื่อของตนพร้อมกับชื่อวิชาในระบบ LMS มาที่ผู้ดูแลระบบ (email: lms-support@group.psu.ac.th tel: 9201(074-289201)) แล้วทางผู้ดูแลระบบจะทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้กลับเข้าไปในรายวิชาให้

เพิ่มเติม: ขณะนี้ทางผู้ดูแลระบบได้ยกเลิกการจำกัดเวลาที่เป็นสาเหตุนี้ออก ดังนั้นรายชื่อของผู้ใช้จะไม่ถูกปลดออกจากรายวิชาถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เข้าสู่รายวิชาเป็นระยะเวลานานก็ตาม