ระบบ LMS จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Firefox
ผู้ใช้สามารถทำการดาวน์โหลด Firefox ได้ตามลิงค์นี้
http://opensource.cc.psu.ac.th/โปรแกรมท่องอินเทอร์เนต