Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
หากผู้สอนต้องการแจ้งลบรายวิชาของตนเองขอให้สร้างกระทู้ใหม่ที่นี่เพื่อแจ้งรายวิชาที่ต้องการที่จะลบ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายวิชาย้อนหลังครับ

  • รายวิชาที่ถูกลบออกไปแล้วจะหายไปจากระบบ LMS@PSU และจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ผู้ใช้ทุกคนในระบบจะเข้าถึงข้อมูลในรายวิชาไม่ได้อีก
  • ชื่อวิชาที่แจ้งมาขอให้เป็นชื่อวิชาที่ปรากฏในกล่อง My courses เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
  • ผู้ที่แจ้งลบควรจะมีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาที่แจ้งมาและเป็นผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานหลักของรายวิชา
  • หากผู้ที่แจ้งลบไม่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาที่แจ้งมา ทางผู้ดูแลระบบจะมีการสอบถามไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาดังกล่าวเพื่อขอคำยืนยันในการลบรายวิชา
  • หากต้องการเพียงแค่นำรายวิชาออกจากกล่อง My courses (รายวิชาของฉัน) ให้ดูวิธีทำจากลิงก์นี้

Page:  1  2  ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
แจ้งลบราวิชา ครับ nice memmory ANGOON SUNGKHAPONG 0 ANGOON SUNGKHAPONG
Wed, 20 Jun 2018, 05:42 PM
ขอความกรุณา ลบ รายวิชาดังแนบ ขอบพระคุณครับ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 0 PATTANIJ GONEJANART
Sat, 16 Jun 2018, 10:08 AM
แจังลบรายวิชา Picture of Sirilak Bangchokdee Sirilak Bangchokdee 0 Sirilak Bangchokdee
Sat, 20 Jan 2018, 11:48 AM
แจ้งลบวิชา Picture of NATIKA CHAIYANUPONG NATIKA CHAIYANUPONG 0 NATIKA CHAIYANUPONG
Mon, 8 Jan 2018, 01:39 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KITTIPAN EKAREESAKUL KITTIPAN EKAREESAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 7 Jan 2018, 04:06 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of เจริญ เจตวิจิตร เจริญ เจตวิจิตร 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 5 Jan 2018, 02:43 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of CHULA VIRIYABUPPA CHULA VIRIYABUPPA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 5 Jan 2018, 02:28 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KLANGJAI SANGWICHITR KLANGJAI SANGWICHITR 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 3 Jan 2018, 04:45 PM
แจ้งลบ รายวิชา Medicinal Chemistry II 1/2560 Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 27 Dec 2017, 03:40 PM
ลบรายวิชา Pharm Anal I 1/2560 Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Dec 2017, 02:00 PM
แจ้งลบ 640-324 การพยาบาลมรดาและทารก (ประเมินผลรายวิชา) Picture of SAWITA THITIMAPONG SAWITA THITIMAPONG 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 9 Nov 2017, 09:07 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of USANEE PETCHRUSCHATACHART USANEE PETCHRUSCHATACHART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 2 Oct 2017, 09:16 AM
แจ้งลบ Fluid JS 55 และ Dynamics JS OLD Picture of JEERAPA SOOKGAEW JEERAPA SOOKGAEW 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 1 Sep 2017, 05:10 PM
แจ้งลบ 640-324 การพยาบาลมรดาและทารก Picture of SAWITA THITIMAPONG SAWITA THITIMAPONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 31 Aug 2017, 09:51 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of CHULALAK PATANASAKPINYO CHULALAK PATANASAKPINYO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 15 Aug 2017, 02:47 PM
แจ้งลบ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 9 Aug 2017, 04:56 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of PATHOMWAT CHANTARASAP PATHOMWAT CHANTARASAP 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 9 Aug 2017, 04:43 PM
แจ้งลบ การพยาบาลมารดาและทารก 1/2559 Picture of SAWITA THITIMAPONG SAWITA THITIMAPONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 3 Aug 2017, 02:24 PM
ลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 27 Jun 2017, 11:53 AM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of THAMMARAT PANITYAKUL THAMMARAT PANITYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sat, 27 May 2017, 04:42 PM
แจ้งลบรายวิชา paty PANNIPA SAEUENG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sat, 27 May 2017, 04:25 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of CHULA VIRIYABUPPA CHULA VIRIYABUPPA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 19 May 2017, 10:37 AM
แจ้งลบรายวิชา บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 12 May 2017, 01:44 AM
รบกวนลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 18 Apr 2017, 10:04 AM
รบกวนลบรายวิชา Picture of CRUMAS CHAWRAINGERN CRUMAS CHAWRAINGERN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 22 Mar 2017, 09:37 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ADISA TEO ADISA TEO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 3 Feb 2017, 02:22 PM
แจ้งลบวิชาครับ Picture of PICHIT PITSUWAN PICHIT PITSUWAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 24 Jan 2017, 03:19 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 18 Jan 2017, 04:59 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of SUNTORN WITOSURAPOT SUNTORN WITOSURAPOT 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 17 Jan 2017, 03:33 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of WARIT WICHAKOOL WARIT WICHAKOOL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 17 Jan 2017, 03:12 PM
ลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 13 Jan 2017, 03:02 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PRATYANAN THIANGCHANYA PRATYANAN THIANGCHANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 12 Jan 2017, 10:21 AM
ขอแจ้งลบรายวิชา 465-100 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 Picture of RUECHUTA TEPAYAKUL RUECHUTA TEPAYAKUL 2 RUECHUTA TEPAYAKUL
Thu, 12 Jan 2017, 10:13 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of PAPHAVEE VAN DOMMELEN PAPHAVEE VAN DOMMELEN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 11 Jan 2017, 04:12 PM
460-513 Picture of YUPAWADEE SOMBOONKUL YUPAWADEE SOMBOONKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 11 Jan 2017, 04:11 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of WARIT WICHAKOOL WARIT WICHAKOOL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 9 Jan 2017, 02:45 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PRATYANAN THIANGCHANYA PRATYANAN THIANGCHANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 6 Jan 2017, 04:52 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of PRATYANAN THIANGCHANYA PRATYANAN THIANGCHANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 6 Jan 2017, 01:58 PM
แจ้งลบรายวิชา Pimpimon PIMPIMON TANSAKUL 2 PIMPIMON TANSAKUL
Fri, 23 Dec 2016, 06:23 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of GRITIYA RATTANAKANTADILOK GRITIYA RATTANAKANTADILOK 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:38 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of SUTHAM SUKMANEE SUTHAM SUKMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:19 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of SUTHAM SUKMANEE SUTHAM SUKMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:18 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาเพิ่ม Picture of SUTHAM SUKMANEE SUTHAM SUKMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:13 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาเพิ่ม Picture of SUTHAM SUKMANEE SUTHAM SUKMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:12 PM
Biodiesel Production By Esterification Picture of SUTHAM SUKMANEE SUTHAM SUKMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Dec 2016, 02:10 PM
ขอแจ้งลบรายวิชา Picture of YAOWARES LEKHAKUL PROMIN YAOWARES LEKHAKUL PROMIN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 15 Dec 2016, 04:37 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of THANANSAK THEPPAYA THANANSAK THEPPAYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 6 Dec 2016, 02:45 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PAKAMART CHAIYAKUL PAKAMART CHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 6 Dec 2016, 02:40 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of USANEE PETCHRUSCHATACHART USANEE PETCHRUSCHATACHART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 2 Dec 2016, 02:20 PM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of SOMPAT ROONGTAWANREONGSRI SOMPAT ROONGTAWANREONGSRI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 2 Dec 2016, 02:13 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of WARIT WICHAKOOL WARIT WICHAKOOL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Nov 2016, 03:13 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาค่ะ สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ กลางเดือน (KLANGDUEN) โพชนา (POCHANA) 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Nov 2016, 03:11 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of เครือวัลย์ ยุนรัมย์ เครือวัลย์ ยุนรัมย์ 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 15 Nov 2016, 08:02 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ nice memmory ANGOON SUNGKHAPONG 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 14 Nov 2016, 02:16 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PARATTA PROMMEE PARATTA PROMMEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 4 Nov 2016, 02:31 PM
รบกวนลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 1 Nov 2016, 02:10 PM
แจ้งลบรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน LMS(17-05-2559) Picture of KRITSADA RITDECH KRITSADA RITDECH 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 10 Oct 2016, 10:09 AM
330-102 Picture of PONGPAT TEMPHUM PONGPAT TEMPHUM 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 26 Sep 2016, 10:05 AM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of SIRAWICH SRISOMBUNDIT SIRAWICH SRISOMBUNDIT 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 23 Sep 2016, 02:09 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of WARISARA THACHANIYOM WARISARA THACHANIYOM 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Sep 2016, 02:49 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KRITSARAT SRISAWANG KRITSARAT SRISAWANG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 14 Sep 2016, 10:18 AM
ขอแจ้งลบรายชื่อวิชาที่สอน Picture of DANUPON TONNAYOPAS DANUPON TONNAYOPAS 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 9 Sep 2016, 10:22 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of THAMMARAT PANITYAKUL THAMMARAT PANITYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 9 Sep 2016, 10:12 AM
ขอแจ้งลบรายวิชา Morakot MORAKOT KAEWPET 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 9 Sep 2016, 10:02 AM
ขอแจ้งลบรายวิชาต่อไปนี้ Picture of YAOWALUK ALIBAUD YAOWALUK ALIBAUD 2 YAOWALUK ALIBAUD
Wed, 31 Aug 2016, 05:17 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of CHONGDEE THAMMAKHET CHONGDEE THAMMAKHET 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 31 Aug 2016, 11:33 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of NITCHANAND KOOPTANOND NITCHANAND KOOPTANOND 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 29 Aug 2016, 09:51 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SIRIMA SITARUNO SIRIMA SITARUNO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 24 Aug 2016, 02:04 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of 5720610132 MAJASMEE MASATAE 5720610132 MAJASMEE MASATAE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 24 Aug 2016, 01:52 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of นิธิ ทะนนท์ นิธิ ทะนนท์ 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 23 Aug 2016, 09:06 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of เพ็ญศิริ กตัญญู เพ็ญศิริ กตัญญู 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 22 Aug 2016, 12:55 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PONUSA JITPHUTHI PONUSA JITPHUTHI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 17 Aug 2016, 09:33 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PISAMAI KITTIPOOM PISAMAI KITTIPOOM 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 16 Aug 2016, 05:22 PM
รบกวนช่วยลบรายวิชาด้วยค่ะ Picture of VANNARAT SAE CHAN VANNARAT SAE CHAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 15 Aug 2016, 09:10 AM
ช่วยลบรายวิชาด้านล่างด้วยครับ ขอบคุณครับ Picture of CHAIYA KONGMANEE CHAIYA KONGMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 14 Aug 2016, 09:11 PM
รบกวนช่วยลบ 4 รายวิชาค่ะ Picture of CHULA VIRIYABUPPA CHULA VIRIYABUPPA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 11 Aug 2016, 03:25 PM
รบกวน ลบ 2 รายวิชานี้คะ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 9 Aug 2016, 10:39 AM
ลบรายวิชา ต่อไปนี้ ให้ด้วยคะ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 9 Aug 2016, 10:26 AM
แจ้งลบรายวิชา 570-401 Pharmacognosy II ใน LMS2 Picture of PANUPONG PUTTARAK PANUPONG PUTTARAK 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 8 Aug 2016, 11:21 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of Sirilak Bangchokdee Sirilak Bangchokdee 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 28 Jul 2016, 02:38 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of SAWITA THITIMAPONG SAWITA THITIMAPONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 21 Jul 2016, 02:12 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KRITSADA RITDECH KRITSADA RITDECH 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 20 Apr 2016, 09:40 AM
แจ้งลบรายวิชา 170-205 Picture of ORATAI NEAMSUVAN ORATAI NEAMSUVAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 20 Apr 2016, 09:38 AM
แจ้งลบวิชา 892-473 English for Tourism II Picture of CHUTIMA SWANGVAREE CHUTIMA SWANGVAREE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 6 Apr 2016, 02:17 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ADUL TIENGCHANYA ADUL TIENGCHANYA 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 9 Mar 2016, 10:32 AM
ลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 9 Mar 2016, 10:20 AM
แจ้งลบค่ะ Picture of SIRINAPHA CHOTIKAMART SIRINAPHA CHOTIKAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 26 Feb 2016, 03:36 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SUPAWADEE PRUGSAPITAK SUPAWADEE PRUGSAPITAK 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 15 Jan 2016, 02:37 PM
แจ้งลบวิชา ในระบบเพิ่มเติมครับ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Jan 2016, 11:24 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ARISARA ROMYEN ARISARA ROMYEN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Jan 2016, 04:08 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of YAOWARES LEKHAKUL PROMIN YAOWARES LEKHAKUL PROMIN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Jan 2016, 04:03 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of YAOWARES LEKHAKUL PROMIN YAOWARES LEKHAKUL PROMIN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Jan 2016, 03:57 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ATHASSAWAT KAMMANEE ATHASSAWAT KAMMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 8 Jan 2016, 07:30 PM
แจ้งลบวิชา ในระบบครับ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 2 PATTANIJ GONEJANART
Thu, 7 Jan 2016, 12:48 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of NATDA TONWONG NATDA TONWONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 5 Jan 2016, 11:30 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 4 Jan 2016, 09:43 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of นิธิ ทะนนท์ นิธิ ทะนนท์ 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 28 Dec 2015, 10:13 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of SITA MUSIGRUNGSI SITA MUSIGRUNGSI 2 SITA MUSIGRUNGSI
Fri, 25 Dec 2015, 08:15 PM
ช่วยลบรายวิชาค่ะ Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN CHITCHAMAI OVATLARNPORN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 15 Oct 2015, 04:23 PM
ช่วยลบรายวิชาค่ะ Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN CHITCHAMAI OVATLARNPORN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 15 Oct 2015, 04:23 PM
Page:  1  2  ()