Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
หากผู้สอนต้องการแจ้งลบรายวิชาของตนเองขอให้สร้างกระทู้ใหม่ที่นี่เพื่อแจ้งรายวิชาที่ต้องการที่จะลบ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายวิชาย้อนหลังครับ

  • รายวิชาที่ถูกลบออกไปแล้วจะหายไปจากระบบ LMS@PSU และจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ผู้ใช้ทุกคนในระบบจะเข้าถึงข้อมูลในรายวิชาไม่ได้อีก
  • ชื่อวิชาที่แจ้งมาขอให้เป็นชื่อวิชาที่ปรากฏในกล่อง My courses เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
  • ผู้ที่แจ้งลบควรจะมีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาที่แจ้งมาและเป็นผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานหลักของรายวิชา
  • หากผู้ที่แจ้งลบไม่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาที่แจ้งมา ทางผู้ดูแลระบบจะมีการสอบถามไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาดังกล่าวเพื่อขอคำยืนยันในการลบรายวิชา
  • หากต้องการเพียงแค่นำรายวิชาออกจากกล่อง My courses (รายวิชาของฉัน) ให้ดูวิธีทำจากลิงก์นี้

Page: ()   1  2
DiscussionStarted byRepliesLast post
แจ้งลบรายวิชาเก่า 565-562 Picture of CHITCHAMAI OVATLARNPORN CHITCHAMAI OVATLARNPORN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 15 Oct 2015, 04:22 PM
แจ้งลบรายวิชาคะ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 14 Oct 2015, 04:47 PM
แจ้งลบรายวิชาคะ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 14 Oct 2015, 04:45 PM
แจ้งลบรายวิชาคะ Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 14 Oct 2015, 04:41 PM
แจ้งลบราย LMSรายวิชาที่ไม่ได้ใช้งาน Picture of NONGYAO KITJAROENNIRUT NONGYAO KITJAROENNIRUT 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 2 Oct 2015, 03:27 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of PHOTJANEE DUANGPANYA PHOTJANEE DUANGPANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 2 Oct 2015, 03:13 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาคะ Picture of ARISARA ROMYEN ARISARA ROMYEN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 13 Sep 2015, 01:16 AM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of PALAKORN SATSUE PALAKORN SATSUE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 13 Sep 2015, 01:00 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of NATDA TONWONG NATDA TONWONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 1 Sep 2015, 11:48 AM
แจ้งลบรายวิชา nice memmory ANGOON SUNGKHAPONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 19 Aug 2015, 11:26 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of Duangrat Meekeaw Duangrat Meekeaw 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 17 Aug 2015, 03:34 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of JITTRAPOL INTARASIRISAWAT JITTRAPOL INTARASIRISAWAT 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 14 Aug 2015, 01:57 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of VIMON TANTISHAIYAKUL VIMON TANTISHAIYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 13 Aug 2015, 09:26 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 11 Aug 2015, 09:12 AM
ลบวิชาที่ไม่ได้สอนแล้ว Picture of PICHET TRAKARNCHAISIRI PICHET TRAKARNCHAISIRI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 10 Aug 2015, 02:18 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of CHAIYA KONGMANEE CHAIYA KONGMANEE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 10 Aug 2015, 01:56 PM
แจ้งลบวิชา 640-324 การพยาบาลมารดาและทารก 1/2557 Picture of SAWITA THITIMAPONG SAWITA THITIMAPONG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 4 Aug 2015, 04:05 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of THAMMARAT PANITYAKUL THAMMARAT PANITYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 3 Aug 2015, 02:41 PM
แจ้งลบรายวิชา 346-336 Picture of THAMMARAT PANITYAKUL THAMMARAT PANITYAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 3 Aug 2015, 02:13 PM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of YUSUF CHEBAO YUSUF CHEBAO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 3 Aug 2015, 10:10 AM
ลบรายวิชา 890-361 English for Job Application (แจ้งลบ) Picture of CHUTIMA SWANGVAREE CHUTIMA SWANGVAREE 2 CHUTIMA SWANGVAREE
Tue, 28 Apr 2015, 11:01 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of NATTAKAN RATTANAPAN NATTAKAN RATTANAPAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 22 Jan 2015, 11:24 AM
แจ้งลบรายLMSรายวิชาที่ไม่ได้ใช้งาน Love my dog Love Me PEECHAYA ARUNOTHAI 2 PEECHAYA ARUNOTHAI
Wed, 14 Jan 2015, 03:57 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ANCHALEE SIRICHOTE ANCHALEE SIRICHOTE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 14 Jan 2015, 08:51 AM
ขอลบรายวิชา Picture of YUSUF CHEBAO YUSUF CHEBAO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 9 Jan 2015, 09:46 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 6 Jan 2015, 09:12 AM
รบกวนลบรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (2/2557) Picture of CHULEEPORN PROMPAMAKUL CHULEEPORN PROMPAMAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 1 Dec 2014, 10:20 AM
แจ้งลบรายวิชา 895-125 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Picture of NATRADA SOMSITH NATRADA SOMSITH 4 NATRADA SOMSITH
Tue, 18 Nov 2014, 01:32 PM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of ADUL TIENGCHANYA ADUL TIENGCHANYA 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 10 Sep 2014, 09:38 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ADUL TIENGCHANYA ADUL TIENGCHANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 4 Sep 2014, 09:25 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ 245-681 Picture of PIYAMAS SRISUK PIYAMAS SRISUK 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 31 Aug 2014, 05:20 PM
แจ้งลบรายวิชา 347-202 Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 2 KLAIRUNG SAMART
Fri, 29 Aug 2014, 02:57 PM
กรุณาลบรายวิชา 346-551 Medical Statistics 1 and Statistical Computing 1 Picture of NARATIP JANSAKUL NARATIP JANSAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 27 Aug 2014, 10:12 AM
แจ้งลบรายวิชา 346-331 Regression Analysis (2/2554) Picture of NARATIP JANSAKUL NARATIP JANSAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 27 Aug 2014, 10:10 AM
แจ้งลบรายวิชา 346-331 Regression Analysis (2-2555) Picture of NARATIP JANSAKUL NARATIP JANSAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 27 Aug 2014, 10:08 AM
รบกวนลบวิชาที่ไม่ใช้แล้วครับ ขอบคุณครับ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 2 PATTANIJ GONEJANART
Mon, 25 Aug 2014, 10:41 PM
แจ้งลบรายวิชา 640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ1/2556 Picture of PICHET SUWANCHINDA PICHET SUWANCHINDA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 25 Aug 2014, 02:20 PM
แจ้งลบรายวิชา 510-421 Picture of RAWEE CHIARAWIPA RAWEE CHIARAWIPA 7 RAWEE CHIARAWIPA
Sun, 24 Aug 2014, 11:23 AM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SUKRITTHIRA RATAIVAWILAI SUKRITTHIRA RATAIVAWILAI 2 SUKRITTHIRA RATAIVAWILAI
Fri, 22 Aug 2014, 10:42 AM
Please delete the following course Picture of AIDA ANA SANCHO LOPEZ AIDA ANA SANCHO LOPEZ 2 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 21 Aug 2014, 03:19 PM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of JITTRAPOL INTARASIRISAWAT JITTRAPOL INTARASIRISAWAT 2 JITTRAPOL INTARASIRISAWAT
Thu, 21 Aug 2014, 11:31 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PETCHARAT SURIYACHAI PETCHARAT SURIYACHAI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 19 Aug 2014, 03:20 PM
ขอรบกวน ลบวิชาที่ไม่ใช้อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 2 PATTANIJ GONEJANART
Fri, 15 Aug 2014, 11:54 AM
แจ้งลบรายวิชาที่ไม่ใช้แล้วจำนวนมากครับ จาก อ.พัฒนิจ บรรยายที่ สนอ. PATTANIJ GONEJANART 2 PATTANIJ GONEJANART
Thu, 14 Aug 2014, 03:12 PM
แจ้งลบวิชา Picture of Sirilak Bangchokdee Sirilak Bangchokdee 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 14 Aug 2014, 02:34 PM
896-474 Picture of RAWADEE UNGPHO RAWADEE UNGPHO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Aug 2014, 01:36 PM
แจ้งลบ 190-214 Academic Writing in Traditional Thai Medicine Picture of SURASAK LIMSUWAN SURASAK LIMSUWAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 13 Aug 2014, 01:34 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 6 Feb 2014, 08:37 PM
426-206 เผลอลบชื่ออาจารย์ออกจากรายวิชา Picture of DAMRONG SIAMMAI DAMRONG SIAMMAI 4 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 11 Nov 2013, 12:06 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SITA MUSIGRUNGSI SITA MUSIGRUNGSI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 4 Nov 2013, 09:17 AM
แจ้งลบรายวิชาที่ไม่ใช้งาน Picture of VINEEKARN KONGSUWAN VINEEKARN KONGSUWAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Oct 2013, 10:05 AM
ขอลบรายวิชา Picture of TASANEE NASAE TASANEE NASAE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Oct 2013, 10:00 AM
ขอลบรายวิชา Picture of NATEE GEURGOOLGIJAGAN NATEE GEURGOOLGIJAGAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Oct 2013, 09:46 AM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of CHAWANWIT CHAIBUREE CHAWANWIT CHAIBUREE 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 30 Oct 2013, 09:43 AM
ต้องการลบรายวิชาออกจาก My course ของตัวเองเท่านั้น Picture of WANDEE SUTTHARANGSEE WANDEE SUTTHARANGSEE 1 WANDEE SUTTHARANGSEE
Wed, 30 Oct 2013, 06:44 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ANUWAT PRASERTSIT ANUWAT PRASERTSIT 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 28 Oct 2013, 08:53 AM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of YUSUF CHEBAO YUSUF CHEBAO 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 23 Oct 2013, 06:49 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of USANEE PETCHRUSCHATACHART USANEE PETCHRUSCHATACHART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 1 Oct 2013, 02:01 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Mon, 16 Sep 2013, 02:40 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SIRINAPHA CHOTIKAMART SIRINAPHA CHOTIKAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sun, 21 Jul 2013, 03:43 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of MAYUREE NAPHAPUNSAKUL MAYUREE NAPHAPUNSAKUL 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 18 Jul 2013, 08:41 AM
แจ้งลบ 4 รายวิชาคะ Picture of KANJANA KAEWSATIAN KANJANA KAEWSATIAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 9 Jul 2013, 06:39 PM
ขอลบค่ะ Picture of RATJAI VACHPRASIT RATJAI VACHPRASIT 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 9 Jul 2013, 06:36 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of SA-AD RIYAJAN SA-AD RIYAJAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 9 Jul 2013, 06:34 PM
แจ้งลบ Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 2 KLAIRUNG SAMART
Wed, 5 Jun 2013, 03:43 PM
แจ้งลบรายวิชาของเทอมที่ผ่านมาคะ Picture of THANCHANOK JANSORN THANCHANOK JANSORN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 5 Jun 2013, 10:45 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of ADUL TIENGCHANYA ADUL TIENGCHANYA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 4 Jun 2013, 10:39 AM
แจ้งลบ Picture of TISACHON SAEFUNG TISACHON SAEFUNG 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 28 May 2013, 10:49 PM
ขอแจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of YAOWALUK ALIBAUD YAOWALUK ALIBAUD 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 23 May 2013, 04:52 PM
แจ้งรบรายวิชา Picture of WIPA SAE SIA WIPA SAE SIA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 21 May 2013, 03:58 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of PATITTA SUKSOMBOON GARCIA PATITTA SUKSOMBOON GARCIA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Sat, 18 May 2013, 09:26 PM
แจ้งลบรายวิชา 510-521 สรีรวิทยาขั้นสูงของการปลูกพืช (1/2552) Picture of PRAVIT SOPHANODORA PRAVIT SOPHANODORA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 2 May 2013, 04:23 PM
แจ้งลบรายวิชา Picture of KITTIKORN NILMANAT KITTIKORN NILMANAT 1 KITTIKORN NILMANAT
Tue, 9 Apr 2013, 11:05 AM
แจ้งลบรายวิชาต่อไปนี้ Picture of SUPAWADEE PRUGSAPITAK SUPAWADEE PRUGSAPITAK 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 26 Mar 2013, 11:41 AM
แจ้งลบ Picture of วิภารัตน์ ภูริพงศธร วิภารัตน์ ภูริพงศธร 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 9 Jan 2013, 09:40 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of WIPA SAE SIA WIPA SAE SIA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 3 Jan 2013, 09:56 AM
แจ้งลบรายวิชา Biology project at Koa Chun Resort: 2008 NOODCHANATH KONGCHOUY 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 20 Dec 2012, 05:17 PM
แจ้งลบรายวิชา Its me Wichairat KAEWJUEA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 23 Nov 2012, 05:30 PM
895-135 Picture of RAWADEE UNGPHO RAWADEE UNGPHO 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 20 Nov 2012, 08:33 AM
ลบรายวิชา Picture of DANUPON TONNAYOPAS DANUPON TONNAYOPAS 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Fri, 16 Nov 2012, 05:00 PM
แจ้งลบรายวิชา Biology project at Koa Chun Resort: 2008 NOODCHANATH KONGCHOUY 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 6 Nov 2012, 10:38 AM
แจ้งลบรายวิชา Pathophysiology TTmed Picture of CHULA VIRIYABUPPA CHULA VIRIYABUPPA 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 1 Nov 2012, 03:39 PM
แจ้งลบรายวิชา Engineering Polymers Picture of WIRIYA THONGRUANG WIRIYA THONGRUANG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Thu, 1 Nov 2012, 10:19 AM
แจ้งลบรายวิชา Engineering Polymers Picture of WIRIYA THONGRUANG WIRIYA THONGRUANG 0 WIRIYA THONGRUANG
Wed, 31 Oct 2012, 09:48 PM
แจ้งลบเนื่องจากซ้ำซ้อน Picture of SITA MUSIGRUNGSI SITA MUSIGRUNGSI 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 31 Oct 2012, 07:13 PM
แจ้งลบรายวิชา 237-460 ที่ซ้ำซ้อนกัน Picture of WIRIYA THONGRUANG WIRIYA THONGRUANG 2 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 31 Oct 2012, 02:47 PM
ลบรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ suriya kaewsangrueang PHATTHANANAT KAEWSAENGRUEANG 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 30 Oct 2012, 11:19 AM
แจ้งลบรายวิชา 322-103 (ภาค 1/55 ตอน 01), 322-211, 322-346 (ภาค 1/55) Picture of YUSUF CHEBAO YUSUF CHEBAO 2 YUSUF CHEBAO
Tue, 30 Oct 2012, 10:17 AM
แจ้งลบรายวิชา 241-203 ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม 2 ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Fri, 26 Oct 2012, 01:47 PM
แจ้งลบ 2 รายวิชาค่ะ Picture of KLAIRUNG SAMART KLAIRUNG SAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 17 Oct 2012, 04:01 PM
แจ้งลบค่ะ Picture of RATIKORN INCHAI RATIKORN INCHAI 2 RATIKORN INCHAI
Mon, 23 Jul 2012, 10:30 PM
แจ้งรายวิชา346332 Biology project at Koa Chun Resort: 2008 NOODCHANATH KONGCHOUY 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 18 Jul 2012, 02:22 PM
แจ้งลบรายวิชาครับ Picture of ADUL TIENGCHANYA ADUL TIENGCHANYA 3 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Tue, 10 Jul 2012, 03:15 PM
แจ้งลบรายวิชาค่ะ Picture of SIRINAPHA CHOTIKAMART SIRINAPHA CHOTIKAMART 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 4 Jul 2012, 04:43 PM
ขอแจ้งลบชื่อรายวิขา ตาม link Picture of NATEE GEURGOOLGIJAGAN NATEE GEURGOOLGIJAGAN 1 SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Wed, 4 Jul 2012, 11:45 AM
Page: ()   1  2