Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of ฐิติรัตน์ จาคำคง
Re: ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ค่ะ
by ฐิติรัตน์ จาคำคง - Thursday, 19 January 2012, 01:56 AM
 

ใช่ค่ะแต่ในภาคเรียนที่ 2 ก็มีนักศึกษาเรียนวิชานี้อยู่ค่ะซึ้งหนุไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้และไม่สามารถรู้ข่าวสารของอาจารย์เลยค่ะ ซึ่งหนุติดต่ออาจารย์ไปแล้วค่ะอาจารย์แนะนำให้หนุติดต่อผู้ประสานงานของ lms แทนค่ะเพราะอาจารย์ทำไม่เป็นค่ะ