Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of ฐิติรัตน์ จาคำคง
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ค่ะ
by ฐิติรัตน์ จาคำคง - Wednesday, 18 January 2012, 03:11 PM
 
หนูไม่สามารถเพิ่มรายวิชา 324-101 วิชาเคมีของอาจารย์พงษ์ธรได้เลยค่ะ หนูกดเลือกรายวิชาแล้วแต่มันกลับเปลี่ยนไปเป็นหน้าแรกอ่ะค่ะ ทำยังไงดีค่ะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 18 January 2012, 03:54 PM
 
ไม่ทราบว่าวิชานี้คือ "324-101 เคมีทั่วไป 1" (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=1826) หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ วิชานี้เป็นของภาคการศึกษา 1/2554 ซึ่งปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาแล้วนะครับ ถ้าต้องการเข้าไปดูข้อมูลในรายวิชานี้ก็ต้องติดต่อเจ้าของรายวิชา (อ.พงษ์ธร) หรือผู้ประสานงานรายวิชาครับ
Picture of ฐิติรัตน์ จาคำคง
Re: ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ค่ะ
by ฐิติรัตน์ จาคำคง - Thursday, 19 January 2012, 01:56 AM
 

ใช่ค่ะแต่ในภาคเรียนที่ 2 ก็มีนักศึกษาเรียนวิชานี้อยู่ค่ะซึ้งหนุไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้และไม่สามารถรู้ข่าวสารของอาจารย์เลยค่ะ ซึ่งหนุติดต่ออาจารย์ไปแล้วค่ะอาจารย์แนะนำให้หนุติดต่อผู้ประสานงานของ lms แทนค่ะเพราะอาจารย์ทำไม่เป็นค่ะ