Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUTHAM SUKMANEE
คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUTHAM SUKMANEE - Monday, 21 November 2011, 04:30 PM
 
1) Quiz แบบ Multiples choices Multiple answers มี 5 ตัวเลือก กำหนดให้ผู้เรียนตอบได้ไม่เกิน 2 ตัวเลือกทำได้หรือไม่/อย่างไรครับ?
2) Quiz แบบ Multiples choices Single answers ตัวเลือก (คำตอบ) เป็นรูปภาพได้หรือไม่ เช่น คำถามว่า รูปใดเป็นรูปของม้า คำตอบ a,b,c,d,e จะแสดงเป็นรูปของสัตว์ต่างๆ ได้หรือไม่/อย่างไรครับ?
Picture of Panyarak Ngamsritragul
Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by Panyarak Ngamsritragul - Monday, 21 November 2011, 10:04 PM
 
1) การกำหนดให้เลือกได้หลายตัวเลือกนั้น ทำได้ครับ แต่การจำกัดให้เลือกได้เพียง 2 ตัวเลือกจาก 5 ตัวเลือกแบบที่อาจารย์ถามมานั้น ทำไม่ได้ครับ

2) ทั้งคำถาม และคำตอบ ใส่เป็นรูปภาพได้ครับ วิธีทำก็คือ
  1. คลิกเลือกที่เครื่องหมาย insert image insert image
  2. หากยังไม่ได้ upload รูปภาพเข้าไปใน LMS ก็ต้องเลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าต่าง และ upload รูปภาพขึ้นไปก่อน จากนั้น คลิกที่รูปภาพที่ต้องการ ตั้งชื่อใน Alternate Text กำหนดขนาดและอื่นๆ ตามที่ต้องการ
  3. คลิก OK
แต่ไม่ทราบว่า Firefox เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ตัว insert-image ขาดฟังก์ชันต่างๆ ไปมาก ทำให้เข้าใจว่า เพิ่มรูปภาพไม่ได้ครับ ต้องเปลี่ยนไปใช้ Google Chrome หรือ Chromium browser จึงจะทำได้ครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://docs.moodle.org/21/en/question/type/multichoice
Picture of SUTHAM SUKMANEE
Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUTHAM SUKMANEE - Tuesday, 22 November 2011, 08:43 AM
 
ขอบคุณครับ ส่วนที่เป็นตัวคำถามคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือจะใส่รุปภาพในตัวเลือกต่างๆ (คำตอบ) จะใส่อย่างไรเมื่อได้ Upload รูปภาพไว้แล้ว เพราะใน Box คำตอบเป็น Text field ส่วนใน Help เขียนไว้ว่า "Write your first answer in the Choice 1 text field. Inserting HTML into this area also makes it possible to add an image or a sound file." เจ้า HTML นี่คือชื่อ Link หรือ ชื่อไฟล์ที่ได้ Upload ไว้ ขอบคุณครับ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 22 November 2011, 09:49 AM
 
ตัวอย่างการใส่ HTML ในช่อง Answer ครับ

<img width="80" vspace="0" hspace="0" height="60" border="0" src="http://lms.psu.ac.th/file.php/243/Blue%20hills.jpg" alt="hill" title="hill" />


Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 22 November 2011, 09:55 AM
 
การเตรียมข้อความ HTML ในช่อง Answer สามารถใช้ Text Editor ในช่อง Feedback ช่วยได้ครับ โดยอัพโหลดรูปภาพขึ้นไปก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ Insert Image ในช่อง Feedback แล้วเลือกรูปที่ต้องการ แล้วจึงกดที่ Toggle HTML Source เพื่อให้แสดง code HTML เสร็จแล้วจึง cut ข้อความตรงนี้โดยไม่ต้องเอา <br /> ที่ต่อท้าย ไปใส่ในช่อง Answer ครับ

Picture of SUTHAM SUKMANEE
Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUTHAM SUKMANEE - Tuesday, 22 November 2011, 10:51 AM
 
ขอบพระคุณมากครับ ผมจะลองทำดู ได้คำตอบชัดเจนขนาดนี้ มั่นใจว่าทำได้แน่ๆ

สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ
ตอบ: Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
 
ถ้าจะ import file word ที่เป็นข้อสอบแบบ choice ต้องทำอย่างไรค่ะ
ได้ลอง import ไฟล์ที่แนบแล้วโดยเลือก format แบบ Aiken
แต่ก็ยังไม่ได้ค่ะ

หน้าจอแสดงผลแบบนี้ค่ะ

Parsing questions from import file.
นำเข้า 2 คำถามจากไฟล์

1. �


ไม่สามารถแทรกคำถาม
Picture of Suwat Anantakunupakorn
Re: ตอบ: Re: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by Suwat Anantakunupakorn - Wednesday, 24 July 2013, 02:05 PM
 
ไฟล์ที่ใช้ต้องเป็นไฟล์แบบ txt ที่มีการเข้ารหัสเป็น UTF-8 ครับ ให้ลองใช้โปรแกรม notepad สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับ หรือลองเอาไฟล์ที่ผมแนบไปทำการแก้ไขก็ได้

ปล. ไฟล์แบบ Aiken จะสามารถระบุคำตอบที่ถูกต้องได้เพียงข้อเดียว ถ้ามีคำถามประเภทที่มีตัวเลือกที่ถูกหลายข้อ เช่น ถ้าตอบข้อ A ให้ 0.5 คะแนน, B ให้ 0.5 คะแนน ส่วน C กับ D ให้ 0 คะแนน ในกรณีนี้ให้ใช้ไฟล์รูปแบบ GIFT แทนนะครับ (คำถามแบบ Multiple Choice สามารถให้ผู้ตอบเลือกตอบพร้อมกันมากกว่า 1 ข้อได้)
สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ
คำถามเกี่ยวกับ Quiz
 
ใช้ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ (ใช้ได้ใน Chrome)
สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ
ตอบ: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
 
ถ้าเป็นข้อสอบที่มีภาษาไทยด้วย
ไม่สามารถ import ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าเพราะอะไรคะ
(ตามแนบ)
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ตอบ: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 30 July 2013, 07:22 PM
 
เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าภาษาของไฟล์ครับ (Encoding)
ลองเอาไฟล์ที่อาจารย์แนบมาไปเปิดกับ notepad แล้วเลือก File > Save as แล้วเลือก Encoding ให้เป็น UTF-8 ตามรูปที่แนบมาเลยครับ ไฟล์ดังกล่าวก็จะสามารถ import ได้โดยที่ภาษาไทยไม่เพี้ยนครับ

สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ
ตอบ: Re: ตอบ: คำถามเกี่ยวกับ Quiz
 
ทำได้แล้วค่ะ
สะดวกมาก
ขอบคุณค่ะ