Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา 890-102 sec 24 หายครับ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 30 July 2011, 10:31 AM
 
จากบันทึกใน log ของ LMS ได้บันทึกว่ามีการ unenrol ออกจากรายวิชาเมื่อ Fri 29 July 2011, 10:52 PM
ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วนะครับ ส่วนพวกแบบฝึกหัดและการบ้านที่ได้เคยส่งไปจะไม่หายไปครับ