Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of JATUPORN UBONNUEA
ลงทะเบียนวิชา 890-101 แล้ว แต่รายวิชาไม่ขึ้นให้ใน LMS
by JATUPORN UBONNUEA - Friday, 26 November 2010, 08:29 AM
 

ผมนายจตุพร อุบลเหนือ

ลงทะเบียนวิชา 890-101 ใน section 13 แต่เขายุบ แล้วให้ย้ายไปเรียน section 12 แต่รายวิชาไม่ขึ้นให้ใน LMS

ทำให้ทำแบบฝึกหัดใน LMS ไม่ได้ครับ

ลงรายวิชาใน LMS ก็ไม่ได้

ช่วยด้วยครับ

ขอบคุณครับ

Picture of KRITSADA RITDECH
Re: ลงทะเบียนวิชา 890-101 แล้ว แต่รายวิชาไม่ขึ้นให้ใน LMS
by KRITSADA RITDECH - Friday, 26 November 2010, 05:08 PM
 
เพิ่มชื่อให้แล้วครับ
Picture of KITTINUN NIAMSIN
Re: ลงทะเบียนวิชา 890-101 แล้ว แต่รายวิชาไม่ขึ้นให้ใน LMS
by KITTINUN NIAMSIN - Thursday, 11 September 2014, 11:10 PM
 
นายกิตตินัท์ เนียมสิน ครับ. 5710410016
รายวิชา 890-101 section 39 ใน LMS ไม่มีชื่อรายวานี้
เข้าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ครับ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ลงทะเบียนวิชา 890-101 แล้ว แต่รายวิชาไม่ขึ้นให้ใน LMS
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 12 September 2014, 11:30 AM
 
ทางผู้ดูแลรายวิชาได้ทำการเพิ่มรายชื่อให้แล้วครับ