Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ตอบ: Re: ไม่มีรายวิชาที่ลงเรียนในรายชื่อวิชาค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 4 September 2017, 10:13 AM
 
ตอนนี้น้องมีชื่อเป็นผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้วครับ ให้ลองเข้าไปดูข้อมูลในรายวิชาอีกครั้งนะครับ