Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of RATTANAWADEE MANAWEE
ต้องการเพิ่มวิชา 895-135
by RATTANAWADEE MANAWEE - Friday, 24 February 2017, 10:37 PM
 
เผลอกดลบวิชา สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิตไปค่ะ อยากเพิ่มวิชานี้ใหม่ค่ะ ทำใงค่ะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ต้องการเพิ่มวิชา 895-135
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 25 February 2017, 06:48 PM
 
ผมเพิ่มชื่อกลับเข้าไปให้แล้วครับ