Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชาครับ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 23 September 2016, 02:09 PM
 
วิชาที่น้องแจ้งลบมาในตอนแรกนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับน้องครับ? ผมลองดูรายวิชาใน LMS ของน้องก็ไม่มีรายวิชาเหล่านี้นะครับ