Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of Pakpoom Somroop
เข้าทำแบบฝึกหัด วิชา 890-100 ในระบบ LMS ไม่ได้ครับ
by Pakpoom Somroop - Saturday, 3 September 2016, 05:33 PM
 
สวัสดีครับ กระผม ผมนายภาคภูมิ สมรูป รหัส 5910210430 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผมมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าเทอมช้า และไม่สามารถเข้าทำแบบฝึกหัดในรายวิชา 890-100 Preparatory Foundation English (1/2559) ได้ เพราะติดรหัสผ่าน แต่ผมได้ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนสายที่ห้องทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับผม  
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: เข้าทำแบบฝึกหัด วิชา 890-100 ในระบบ LMS ไม่ได้ครับ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 6 September 2016, 04:04 PM
 
ข้อมูลการลงทะเบียนของทะเบียนกลางกับข้อมูลผู้เรียนในระบบ LMS ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงครับ ผู้สอนใน LMS จะเป็นผู้นำรายชื่อจากทะเบียนเข้าสู่ใน LMS กรณีของน้องอาจเพราะลงทะเบียนช้าเลยมีชื่อปรากฏช้าครับ แต่ตอนนี้ผมตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามีวิชา 890-100 ปรากฏในรายวิชา LMS ของน้องแล้วนะครับ