Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of ARISARA ROMYEN
ลบรายวิชาออกจาก my course
by ARISARA ROMYEN - Saturday, 9 January 2016, 02:19 PM
 
เรียน Admin

  ต้องการลบรายวิชาออกจาก my course และดิชั้นได้ทำตามขั้นตอนที่ทางคุณได้ให้ไว้ ลบออกได้บางวิชาเรียบร้อยคะ

1. คลิกที่รายวิชานั้น
2. ด้านซ้ายมือจะมีคำว่า"ประวัติส่วนตัว"
3. คลิกคำว่า"ประวัติส่วนตัว" สังเกตด้านล่างข้อมูลประวัติส่วนตัว
4. จะมีให้กดคำว่า ออกจากการเป็นสมาชิกของ....

  แต่มีวิชา 876-104 INTRO MACROECONOMICS 2/2556 Wittawat  ที่ไม่มี "ประวัติส่วนตัว" มีแต่ โครงสร้างหัวข้อ  

    ควรทำอย่างไรจึงจะออกจากวิชานี้ได้คะ

   ขอบคุณคะ 
   อ.อริศรา


Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ลบรายวิชาออกจาก my course
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 13 January 2016, 04:07 PM
 
ถ้าไม่มีเมนูประวัติส่วนตัว หลังจากเข้าสู่รายวิชาดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ชื่อของตนเองบนมุมบนขวาสุดของหน้าจอ ก็จะเหมือนกับกดที่เมนู ประวัติส่วนตัว ครับ

ปล. ผมนำชื่อของอาจารย์ออกจากรายวิชาดังกล่าวให้แล้วนะครับ
Picture of ARISARA ROMYEN
Re: ลบรายวิชาออกจาก my course
by ARISARA ROMYEN - Saturday, 23 January 2016, 04:15 PM
 
ขอบคุณมากคะ  ^ ^