Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ตอบ: ขอเเจ้งลบรายวิชาค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 17 September 2015, 10:46 AM
 
ผมนำรายวิชาดังกล่าวออกให้แล้วครับ

ปล. แจ้งข้อมูลมาผิดที่นะครับ น้องแจ้งข้อมูลผ่านเว็บบอร์ดการลบรายวิชาของอาจารย์แทนที่จะเป็นเว็บบอร์ดทั่วไป