Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SORN DUANGSUWAN
มีรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ใน my courses
by SORN DUANGSUWAN - Friday, 5 September 2014, 11:31 PM
 
มีรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ใน my courses ได้แก่ 890-000 ให้ทำแบบประเมิน และ 890-999-1 ต้องทำอย่างไรครับ แต่รหัส 890-000 ผมเข้าไปทำแบบประเมินแล้ว
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: มีรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ใน my courses
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 8 September 2014, 10:55 AM
 
มีการอบรมการใช้งานระบบ LMS ให้กับอาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ช่วงที่ผู้สอนทดลองสร้างรายวิชาคงจะเพิ่มรายชื่อของนักศึกษาเข้าไปผิดครับ ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ