Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of NATTAPON JUTAMAS
รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by NATTAPON JUTAMAS - Thursday, 14 August 2014, 03:10 PM
 
ในช่อง หมายลข ID ของอาจารย์ผู้สอน ไม่แสดงรหัสนักศึกษา
นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ
5710110137
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 15 August 2014, 10:13 AM
 
ทำการแก้ไขข้อมูลให้แล้วครับ ลองตรวจสอบดูนะครับ
สังคมดีได้...ต้องช่วยกันทำ
รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
 
ใน LMS รายวิชา 460-514 OM นักศึกษาไม่มีรหัส ID ค่ะ (นศ.MBA ปี 1 รหัส 57 ทั้ง 2 Sec)
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 20 October 2014, 03:23 PM
 
รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูลที่ผูกติดอยู่กับ Profile ของผู้ใช้แต่ละคนครับ ข้อมูลนี้จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลของ PSU Passport ซึ่งเด็กใหม่บางคนก็จะไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับ วิธีแก้คือให้เด็กแต่ละคนเข้าไปกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาใน Profile ของตนเอง ซึ่งสามารถทำได้โดย
1) login เข้าสู่ระบบ LMS
2) คลิกที่ชื่อของตนเองตรงมุมบนขวาของหน้าจอ
3) เลือกแถบ Edit profile
4) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Student ID
5) กรอกข้อมูลในช่องที่มีดอกจันสีแดงให้ครบทุกช่อง
6) กดปุ่ม Update profile

Picture of THANYANAN SRIPHATTANAPIBOOL
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by THANYANAN SRIPHATTANAPIBOOL - Sunday, 26 October 2014, 10:43 AM
 
ไม่สามารถใส่รหัสนักศึกษาได้


Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 27 October 2014, 02:20 PM
 
ทาง admin ตั้งค่าในระบบผิดทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขค่าได้ ขณะนี้ผมได้ตั้งค่าใหม่แล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไข Student ID ได้แล้วครับ
Picture of Panyarak Ngamsritragul
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by Panyarak Ngamsritragul - Monday, 27 October 2014, 04:09 PM
 
ตามหลักแล้ว ระบบควรจะดึงรหัส นศ. เข้ามาจากระบบ PSU Passport ครับ จึงไม่อนุญาตให้แก้ไขรหัส นศ. ได้ 

กรณีที่เกิดในครั้งนี้ คือ ไม่มีข้อมูลรหัส นศ. ไม่ทราบว่า เกิดจากสาเหตุอะไร คุณสุวัฒน์ควรจะหาต้นเหตุของปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้เพียงอย่างเดียวนะครับ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รหัสนักศึกษาไม่ปรากฎในช่องหมายเลข ID
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Wednesday, 29 October 2014, 10:55 AM
 
ปกติแล้วระบบ LMS จะดึงรหัสนักศึกษาจากระบบ PSU Passport มาใช้งานอยู่แล้วครับ แต่ปัญหาที่ผู้ใช้แจ้งมาคือมีผู้ใช้บางคนที่ไม่มีข้อมูลในช่อง Student ID ผมได้สอบถามไปทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็ได้คำตอบมาว่าสำหรับเครื่องที่เป็น linux เวลาที่ติดต่อกับ ldaps บางครั้งข้อมูลบางช่องก็ได้มาไม่ครบโดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออาจเป็นเพราะช่วงที่ระบบ LMS ดึงข้อมูลจาก PSU Passport ในช่วงเวลานั้นข้อมูลของทาง PSU Passport ยังไม่ครบถ้วน (ผมตั้งค่าระบบไว้ให้ดึงข้อมูลจาก PSU Passport มาใส่ใน profile เฉพาะครั้งแรกสุดของการ login เท่านั้น)

ณ ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนการตั้งค่าการแก้ไขข้อมูลเป็น
1) ให้ทำการ update Student ID ทุกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการ login เข้าสู่ระบบ LMS ข้อมูลนี้จะดึงมาจาก PSU Passport
2) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในช่อง Student ID