Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of ชาลิณี หมาดรา
ไม่มีรายวิชาของที่ลงทะเบียนค่ะ
by ชาลิณี หมาดรา - Friday, 4 April 2014, 09:55 AM
 
ดิฉันได้ลงทะเบียนไปแล้วของวิชา   340-161 AUDIO-VISUAL EDUCATION 
เทมอ3/2556 ทำไมยังไม่มี อาจาร์บอกว่ามีแล้วให้เข้าไปดู เห็นมีแต่2/2556
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีรายวิชาของที่ลงทะเบียนค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 5 April 2014, 11:45 PM
 
ผมค้นหารายวิชา 340-161 ของภาค 3/2556 ไม่พบครับ มีแต่รายวิชาของภาคการศึกษาก่อนหน้า เป็นไปได้ว่าผู้สอนยังไม่ได้สร้างรายวิชาดังกล่าวของภาควิชา 3/2556 ครับ