Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of JIRATCHAYA TEERAWONGSATHORN
895-102 สังคมวิทยา
by JIRATCHAYA TEERAWONGSATHORN - Friday, 21 February 2014, 10:29 PM
 
อาจารย์บอกว่า เดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนน ใน LMS แต่หนูหารายวิชา 895-102 ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงอะคะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: 895-102 สังคมวิทยา
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Sunday, 23 February 2014, 10:23 PM
 
เป็นวิชาของอ.เอมอร เจียรมาศ หรือเปล่าครับ ดูจากบันทึกการใช้งานแล้วอาจารย์เอมอรไม่ได้เข้าใช้งานระบบ LMS มา 2 ปีแล้วครับ ลองสอบถามข้อมูลจากอาจารย์อีกครั้งนะครับ