Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of Panyarak Ngamsritragul
Re: อยากเพิ่มวิชาใน Lms เพื่ออ่านสอบค่ะ
by Panyarak Ngamsritragul - Monday, 8 July 2013, 11:05 AM
 
หากค้นแล้วไม่พบ ก็มีได้หลายสาเหตุครับ
  1. ผู้สอนไม่ได้สร้างรายวิชาในระบบ LMS
  2. ผู้สอนสร้างรายวิชาดังกล่าว แต่ไม่ได้ใช้รหัสรายวิชาดังกล่าวในวิชาที่สร้างขึ้น น่าจะลองค้นด้วยชื่อรายวิชาดู ปัจจุบัน บางคนใช้ทั้งชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ชื่อเรียกที่อาจจะไม่ตรงกับชื่อจริง วิธีที่ดีที่สุด คือ สอบถามผู้สอนครับ
ดูเหมือนว่า วิชานี้ชื่อ MODERN CIVILIZATION ค้นด้วยคำนี้ก็ไม่พบเหมือนกัน