Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of Natthida Thammakirati
จะลบวิชาเก่าๆใน lms ที่ไม่เรียนแล้วยังไงค่ะ
by Natthida Thammakirati - Thursday, 4 April 2013, 11:16 AM
 
เนื่องจากบางวิชาได้ทำการเรียนการสอนเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงอยากจะลบวิชานั้นออกเพื่อจะได้ง่ายต่อการค้นหาวิชาที่เรียนในปัจจุบันคะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: จะลบวิชาเก่าๆใน lms ที่ไม่เรียนแล้วยังไงค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Thursday, 4 April 2013, 05:29 PM