Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: การเพิ่มวิชาในmy corse ใหม่
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Friday, 2 November 2012, 09:49 AM
 
สาเหตุที่ไม่สามารถสมัครเข้าสู่รายวิชา 328-302 Basic Biochemistry section 01 เป็นเพราะรายวิชานี้ปิดการสมัครด้วยตนเองครับ ไม่เกี่ยวกับการลบรายวิชาก่อนหน้าออก

จากที่ดูข้อมูลรายวิชา 328-302 ที่มีอยู่ในระบบ LMS@PSU (ค้นหาวิชาด้วยคำว่า "328-302") พบว่าเป็นรายวิชาที่เคยเปิดใช้งานในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลยครับ ดังนั้นขอให้ลองถามผู้สอนว่าผู้สอนใช้งานวิชา 328-302 ตัวไหนในระบบ LMS@PSU จะดีกว่านะครับ