Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา 330-106 Biology (1/52 Morakot Saknimit) ไม่มีครับ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 15 September 2012, 04:11 PM
 
ถ้าดูจากชื่อแล้ววิชานี้เป็นของปีการศึกษา 2552 ไม่น่าจะใช่วิชาที่น้องต้องการใช้นะครับ เนื้อหาข้างในรายวิชาก็ถูกซ่อนไว้หมดแล้วด้วย

การจะมีชื่อเป็นผู้เรียนในรายวิชาได้เกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือ
1) ผู้สอนเป็นผู้ใส่ชื่อของนักศึกษาเข้าไปในรายวิชา ในกรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีรายวิชาดังกล่าวปรากฏอยู่ตรง My courses หรือ รายวิชาของฉัน
2) นักศึกษาค้นหารายวิชาแล้วก็สมัครเข้าเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง วิธีนี้เพียงแค่คลิกที่ชื่อวิชาที่ต้องการแล้วกดยืนยันก็จะสามารถเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาได้ แต่บางวิชาผู้สอนได้ทำการตั้งรหัสผ่านในการสมัครหรือปิดการสมัครด้วยตนเองไว้ครับ