Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of ปรมาภรณ์ ชาญศิลป์
รายวิชา 890-100 ใน my courses หายไปค่ะ
by ปรมาภรณ์ ชาญศิลป์ - Saturday, 18 August 2012, 02:38 AM
 
วิชา 890-100 preparatory section 9 อาจารย์จอมใจค่ะ หายไปก่อนสอบมิดเทอมก็ยังเข้าไปทำการบ้านได้ปกติค่ะ แต่มาเข้าอีกทีก็ไม่มีแล้วค่ะ จะแก้ไขอย่างไรดีค่ะ เพราะต้องส่งการบ้านให้ทันเวลาวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมนี้ค่ะ เป็นกังวลมากค่ะ ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ หนูชื่อ น.สปรมาภรณ์ ชาญศิลป์ 5510110708 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: รายวิชา 890-100 ใน my courses หายไปค่ะ
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Sunday, 19 August 2012, 02:06 PM
 
เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลดูขณะนี้น้องสามารถเข้าใช้งานรายวิชาดังกล่าวได้ตามปกติแล้วนะครับ สาเหตุที่รายวิชาหายไปเนื่องจากน้องได้ทำการลงชื่อออกจากรายวิชาในวันที่ 28 ก.ค. นะครับ