Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of NAKAPORN TONGCHOL
ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses
by NAKAPORN TONGCHOL - Saturday, 23 June 2012, 08:35 PM
 
890-101 section25 FUNDA ENG LISTEN & SPEAK
ไม่ขึ้นใน My courses เลยคะ ต้องทำยังไงบ้างคะ?
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 23 June 2012, 09:35 PM
 
ผมได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชา 890-101 ให้แล้วนะครับ สำหรับสาเหตุที่ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses ของน้องนั้นเป็นเพราะไม่มีรายชื่อของน้องเป็นผู้เรียนในรายวิชาดังกล่าว เท่าที่ผมทราบผู้ดูแลของรายวิชานี้ก็ทำการนำรายชื่อผู้ลงทะเบียนจากทะเบียนกลางใส่เข้าในรายวิชาอย่างสม่ำเสมอนะครับ ไม่ทราบว่าน้องได้ลงทะเบียนสายหรือมีปัญหาอื่นเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชานี้หรือเปล่าครับ
Picture of NAKAPORN TONGCHOL
Re: ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses
by NAKAPORN TONGCHOL - Saturday, 23 June 2012, 10:03 PM
 
คือมีปัญหาในการลงทะเบียนคะไปติดต่อลงทะเบียนเพิ่มแล้ว เช็คดูผลการลงทะเบียนใน sis ก็มีรายวิชาแล้ว หรือว่าอาจจะยังไม่มีชื่อ มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ 
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Saturday, 23 June 2012, 10:51 PM
 
ปัญหาของ LMS ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนของทะเบียนกลางนั้นไม่มีโดยตรงครับ มีแบบอ้อมๆ คือในบางรายวิชาผู้สอนจะนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนจากทะเบียนกลางมาใส่ในรายวิชาในระบบ LMS ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเหล่านี้เห็นรายวิชาของผู้สอนใน My courses ของตนเองโดยอัตโนมัติ ถ้าหากนักศึกษาคนไหนลงทะเบียนช้าหรือมีปัญหาอย่างอื่นทำให้ไม่มีชื่อของตนในรายวิชานั้นก็จะทำให้ไม่มีชื่อของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวในระบบ LMS ไปด้วยครับ
Picture of NAKAPORN TONGCHOL
Re: ไม่มีรายวิชา 890-101 ใน My courses
by NAKAPORN TONGCHOL - Saturday, 23 June 2012, 11:13 PM
 
ถ้าอย่างนั้นตอนนี้หนูมีชื่อในรายวิชานี้ของ lms แล้ว ก็สามารถทำควิซ เรียน ติดตามงานจาก lms ได้ตามปกติเลย พอดีเพิ่งเดินเรื่องอะไรเสร็จ ก็เกือบจะหมดเวลาทำแบบฝึกหัดไปแล้วคะ