Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of YAMEELAH MASENG
สมัครเป็นสมาชิกของเคมีทั่วไปของอ.พงสธรไม่ได้
by YAMEELAH MASENG - Tuesday, 12 June 2012, 01:17 AM
 

ทำไมหนูสมัครเป็นสมาชิกของเคมีทั่วไปของอ.พงสธรแต่่่สมัครไม่ได้เขาบอกว่าคุณยังไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ได้แล้วให้กดปุ่มที่เขียนว่า ข้้นต่อไปพอหนูกดมันก็กลับเป็นหน้า home เหมือนเดิมคช่วยอกหน่อยค แต่สมัครวิชาอื่นได้ยกเว้นวิชานิ้อย่างเดียว และขอถามว่าคำว่า Report problem to : lms หมายความว่าไงค่

Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: สมัครเป็นสมาชิกของเคมีทั่วไปของอ.พงสธรไม่ได้
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Tuesday, 12 June 2012, 09:09 AM
 
รบกวนแนบรูปหน้าจอขณะที่มีการแสดงข้อความดังกล่าวมาด้วยครับ รวมถึงแจ้งชื่อวิชาแบบเต็มที่ปรากฏในระบบ LMS ของวิชาเคมีทั่วไปมาด้วยครับ