Moodle  
Report problem to : lms-support@group.psu.ac.th
Picture of WIROT AKKARAJEDSADAPAN
อยากทราบวิธีการ edit ข้อความ และ upload รูปใหม่
by WIROT AKKARAJEDSADAPAN - Monday, 11 June 2012, 11:50 AM
 
อยากทราบวิธีการ edit ข้อความ และ upload รูปใหม่ครับ
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: อยากทราบวิธีการ edit ข้อความ และ upload รูปใหม่
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 11 June 2012, 01:06 PM
 
หมายถึงใน forum ใช่ไหมครับ
ในกรณีที่เป็นนักศึกษา หากทำการตั้งหรือตอบกระทู้ นักศึกษาจะสามารถลบหรือแก้ไขหัวข้อนั้นได้ในช่วงเวลา 30 นาทีนับตั้งแต่การตั้งหรือตอบกระทู้เท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขหัวข้อได้ การแก้ไขหัวข้อสามารถแก้ไขได้ทั้งเนื้อหาและไฟล์ประกอบ ในกรณีที่ผ่านช่วง 30 นาทีมาแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบเพราะผู้สอนจะมีสิทธิ์ในการลบหัวข้อ ที่นักศึกษาตอบไว้ครับ
Picture of WIROT AKKARAJEDSADAPAN
Re: อยากทราบวิธีการ edit ข้อความ และ upload รูปใหม่
by WIROT AKKARAJEDSADAPAN - Monday, 11 June 2012, 01:26 PM
 
ใน Forum ครับ เป็นการแนะนำตัวและ post รูปตัวเองเท่านั้นเองครับ แจ้งให้ทาง K'Suwat ลบได้หรือเปล่าครับ?
Picture of SUWAT ANANTAKUNUPAKORN
Re: อยากทราบวิธีการ edit ข้อความ และ upload รูปใหม่
by SUWAT ANANTAKUNUPAKORN - Monday, 11 June 2012, 02:34 PM
 
ลบได้ครับ ระบุชื่อวิชา, ชื่อ forum, หัวข้อกระทู้ และ reply ที่จะลบ แจ้งมาที่ผมอย่างชัดเจนนะครับ