ธรรมชาติบำบัด1-60
(ธรรมชาติบำบัด1-60)

สำหรับนักศึกษาปี 4 คณะการเเพทย์แผนไทย