135-312 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 1-2559
(135-312 Bact Lab)  • จิดาภา เซคเคย์, สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา, เจษฎา แก้วรากมุข, ศิโรช จิตต์สุรงค์, ธเนตร ประจันตะเสน: JEDSADA KAEWRAKMUK
  • จิดาภา เซคเคย์, สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา, เจษฎา แก้วรากมุข, ศิโรช จิตต์สุรงค์, ธเนตร ประจันตะเสน: SARUN SAENSIRIPHAN
  • จิดาภา เซคเคย์, สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา, เจษฎา แก้วรากมุข, ศิโรช จิตต์สุรงค์, ธเนตร ประจันตะเสน: JIDAPA SZEKELY