145-101 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (COMPANION ANIMALS)
(145-101 )

 This course allows guest users to enter

คำอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย) ชนิดและประเภทของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (สุนัข แมว สัตว์ปีก และสัตว์อื่นๆ ที่นิยมเลี้ยง) ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด การเลี้ยงดู การให้อาหาร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกสัตว์ให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น การเตรียมสัตว์เพื่อการประกวด ธุรกิจสัตว์เลี้ยง

This course allows guest users to enter